Tạm giữ 1.150 bao thuốc lá điếu nhập lậu

Ngày 4-3, Cục Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Tiền Giang cho biết đơn vị vừa phát hiện và tạm giữ 1.150 bao thuốc lá điếu nhập lậu.
http://www.baoapbac.vn/phap-luat-an-ninh-trat-tu/202103/tam-giu-1150-bao-thuoc-la-dieu-nhap-lau-920993/