Tạm giữ 730 thùng ắc quy xe đạp điện ngoại nhập

Ngày 13-1, Cục Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Tiền Giang cho biết, lực lượng QLTT đang tạm giữ 730 thùng ắc quy xe đạp điện ngoại nhập không hóa đơn, chứng từ.
http://baoapbac.vn/phap-luat-an-ninh-trat-tu/202101/tam-giu-730-thung-ac-quy-xe-dap-dien-ngoai-nhap-917953/