Tiền Giang: Buôn bán thực phẩm bổ sung giả về giá trị sử dụng, rất nguy hiểm

Đội QLTT số 5, Cục QLTT tỉnh Tiền Giang vừa hoàn chỉnh hồ sơ, chuyển cho cơ quan Công an huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang để truy cứu trách nhiệm hình sự 01 trường hợp buôn bán thực phẩm bổ sung giả về giá trị sử dụng, công dụng...
https://etime.danviet.vn/tien-giang-buon-ban-thuc-pham-bo-sung-gia-ve-gia-tri-su-dung-rat-nguy-hiem-20220523163625173.htm?zarsrc=30&utm_source=zalo&utm_medium=zalo&utm_campaign=zalo