Tiền Giang: Thu giữ hơn 5 tấn phân bón NPK không đảm bảo chất lượng

(VietQ.vn) - Mới đây, lực lượng quản lý thị trường Tiền Giang phát hiện hơn 5 tấn phân bón NPK không đảm bảo chất lượng được bán tại huyện Cái Bè.
https://vietq.vn/tien-giang-thu-giu-hon-5-tan-phan-bon-npk-khong-dam-bao-chat-luong-s3-d200881.html