Chính sách

Áp dụng quy định xử phạt vi phạm hành chính về chất lượng sản phẩm, hàng hóa

Các hành vi buôn bán hàng hóa có chất lượng không phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng bị phạt tiền theo giá trị hàng hóa vi phạm và không bị áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả.